logo
Kamelona Design
Forum is a humanitarian foundation working with visual art, music and literature directed
at children and youth in Lebanon, Norway and Uganda, through teaching and exchange.
FORUM
for Culture and International Cooperation
Forum er en humanitær stiftelse som jobber med visuell kunst, musikk og litteratur rettet
mot barn og unge i Libanon, Norge og Uganda, gjennom opplæring og utveksling.
FORUM for kultur og internasjonalt samarbeid   l   Drengsrudveien 44 A, 1383 Asker   l Send mail l   Organisasjonsnummer 987 174 005
link
link
link