FORUM for kultur og internasjonalt samarbeid   l   Drengsrudveien 44 A, 1383 Asker   l   Send mail   l   Organisasjonsnummer 987 174 005
LEBANON
FORUM's main partner in Lebanon is Beit Atfal Assumoud, an organisation offering after school activities for children and youth in all the 12 Palestinian refugee camps in this country.   

The activities of FORUM includes:

 • financing weekly art- and music-activities in Raschediyeh camp (Southern Lebanon) and in Bedawi and Nahr el-Bared camps (Northern Lebanon)
 • following up the project and train local teachers through workshops several times a year
 • collecting and purchasing instruments and equipment
 • producing teaching material
 • contributing financially to the exchange programme Norway‒Lebanon

In addition FORUM also supplies:

 • professional assistance to music activities in Imam al-Sadr Foundation's primary school in Tyre
 • professional assistance to music and art activities in Marouf Saad Social and Cultural Foundation's two primary schools in Sidon
 • economic and professional assistance to music and art activities in the public secondary high school in Shohour, Southern Lebanon

FORUM
for Culture and International Cooperation Our Work | Rashediye center
FORUM
for Culture and International Cooperation
Our Work | Shohoor official high school
FORUM
for Culture and International Cooperation
Our Work | Shohour official high school, Haydar Najeeb Shohrour FORUM
for Culture and International Cooperation
Our Work | Shohour official high schooll, Kim Boeskov

LIBANON
FORUMs hovedsamarbeidspartner i Libanon er Beit Atfal Assumoud, som blant annet tilbyr fritidsaktiviteter for barn og unge i alle landets 12 palestinske flyktningleirer.

FORUMS aktiviteter her inkluderer
 • finansiering av ukentlige kunst- og musikkaktiviteter i flyktningleirene Rashedieh (Sør-Libanon) og Bedawi og Nahr el-Bared (Nord-Libanon)
 • oppfølging av prosjektet og skolering av de lokale lærerne gjennom workshops flere ganger i året
 • innsamling og innkjøp av instrumenter og utstyr
 • produksjon av undervisningsmateriell
 • delfinansiering av utvekslingsprogram Norge‒Libanon

FORUM yter også

 • faglig bistand til musikkaktiviteter i Imam Al Sadr Foundations barneskole i Tyr
 • faglig bistand til musikk- og formingsaktiviteter i Marouf Saad Social and Cultural Foundations to barneskoler i Saida
 • økonomisk og faglig bistand til musikk- og formingsaktiviteter i den offentlige videregående skolen i Shohour i Sør-Libanon


  FORUM
for Culture and International CooperationOur Work | Imam al Sadr school
  FORUM
for Culture and International CooperationOur Work | Kindergarten, Rashediye center
  FORUM
for Culture and International CooperationOur Work | Shohour official high school | Drawing lesson
FORUM
for Culture and International Cooperation
logo
Kamelona Design
©Forum
FORUM
for Culture and International Cooperation
Our Work | Beit Atfal assomoud, Beddawi
FORUM
for Culture and International CooperationOur Work | Imam al Sadr School, Tyr

FORUM
for Culture and International Cooperation Our Work | Maarouf Saad school

FORUM
for Culture and International Cooperation Our Work | Rashediye camp

FORUM
for Culture and International Cooperation
Our Work | Shohour official high school. Concert