OWN PUBLICATIONS:

MIN BOK, MIN STEMME, TEGNING MED DEMENSSYKE

Bla/turn pages: FORUM for Culture and International Cooperation
Sophie Rodin:

"My Book, My Voice" 2019-2022
Art workshops with nursing home residents suffering with dementia.
COMICS IN SOCIAL WORK

Bla/turn pages: FORUM for Culture and International Cooperation
10 years experience in palestinian refugee camps, Lebanon This year, 2017, Beit Atfal Assomoud (BAS) and Forum for Culture and International Cooperation (Forum) have been cooperating on the Comics project for 10 years.

Together we have managed to keep the project going through a whole decade, thanks to devoted staff tirelessly working to engage and train new young people joining the project and who never stop learning and developing their own skills.

Forum’s goal has been to increase the understanding and the use of drawing and visual expression, an easily available, inexpensive art form for self-expression and a powerful and engaging tool for learning and awareness.

BAS is serving a diverse Palestinian population both inside and outside the camps, where many residents live in poverty and hardship, with low education and with little hope and few means to increase their living standard. To reach out, the organisation needs a variety of tools and methods, making comics are one of them.

During this period, FORUM has been running several annual workshops, held follow up meetings with staff and supplied books and art materials, in addition to providing annual financial support to cover the running costs.

This presentation will look at the different aspects of the Comics project: the aim, the participants and the themes and issues that have been brought up.

MY BOOK , MY VOICE

Bla/turn pages: FORUM for Culture and International Cooperation
Sophie Rodin:

"My Book, My Voice". Art workshops among refugees in Norway and Lebanon
Report 2014 - 2016X-ART

Bla/turn pages: FORUM for Culture and International Cooperation
Sophie Rodin, Vegar Storsve, Petter Barg & Gro T. Gjestrud:

"X-art , a culture education program from Norway to Lebanon 2009-2011"
FLYKTNING I LIBANON

FORUM for Culture and International Cooperation
Fra al-Nakba til Nahr el-Bared
Sophie Rodin og Gro Gjestrud (red.)

I anledning 60-årsmarkeringen av opprettelsen av staten Israel (som palestinerne kaller al-Nakba: Katastrofen) har vi ønsket å gi flyktningene i Libanon en stemme.

Forholdene for flyktningene i Libanon er verre enn i de andre landene flyktningene kom til. Her har de ikke vanlige borgerrettigheter, som rett til skole, helsetjenester og arbeid. Dette gjør situasjonen for de ca. 300 000 flyktningene i landet svært vanskelig. De siste årene har mediefokuset hovedsakelig vært rettet mot palestinerne på Gaza og Vestbredden. Flyktningene i Libanon ble heller ikke omfattet av Oslo-avtalen; de lever i skyggen av alle fredsinitiativ og føler seg glemt.

Denne boken er først og fremst en samling historier fortalt av barn, ungeog gamle palestinske flyktninger i Libanon, rikt illustrert med fargefotos og tegninger.

Flyktningenes personlige historier gir et innblikk i fire generasjoners flyktningtilværelse. De aller eldste husker da de ble fordrevet fra Palestina og flyktet til Libanon rundt 1948, barn og barnebarn forteller for eksempel om det å vokse opp i en flyktningleir i Libanon ¨C og om kriger og uroligheter de har opplevd i sine ofte svært unge liv.

Boken har også enkelte korte artikler med bakgrunnsinformasjon for å sette de personlige fortellingene i en sammenheng samt presentasjon av arbeidet til enkelte aktører som jobber tett mot flyktningene i Libanons leirer. Bakerst finnes en kronologisk oversikt over viktige historiske hendelser i området fra slutten av 1800-tallet og frem til 2007, da leiren Nahr el-Bared i Nord-Libanon ble bombet sønder og sammen.

Les anmeldelse av boken ved å trykke her
122 sider
Pris: kr 150
ISBN-978-82-997816-0-2
Utgitt av stiftelsen FORUM for kultur og internasjonalt samarbeid
Utgivelsesdato: 15.5.2008

Spørsmål om boken kan rettes til Forum v/Sophie Rodin

VIA MARIS

FORUM for Culture and International Cooperation
Tekst, foto og tegning:
Sophie Rodin

Bokens tittel henspeiler på en gammel karavanerute som gikk langs kysten av Libanon. For 2000 år siden ga romerne veien navnet Via Maris.

Boken handler om Libanon og de palestinske flyktningene der og følger utviklingen de siste 3 årene. Boken avsluttes med et etterord som beskriver den dramatiske bombingen av Libanon juli/august 06

Boken er tredelt:

DEL 1, Libanon, er en kortfattet historisk gjennomgang av 5000 års historie i området. Denne delen er illustrert med tegninger av ornamenter og detaljer hentet fra tekstiler, bruksgjenstander og arkitektur fra de ulike historiske periodene, funnet i museer rundt i verden og på historiske bygninger i området.

DEL 2, Dagbok kunstnerisk prosjekt, er skrevet som en dagbok gjennom 3 år. I denne perioden har Sophie Rodin vært involvert i et kulturelt prosjekt i en palestinsk flyktningleir. Hun har holdt tegneworkshops for barn og unge og arbeidet med et kunstnerisk utsmykkingsarbeid. Del 2 handler om prosessen med det kunstneriske arbeidet, og har også beskrivelser av kultur, arkitektur, kunst og forholdene i Libanon i dag. Denne delen er illustrert med penn- og kulltegninger.

DEL 3, Via Maris - veien videre, er skrevet de siste månedene og handler om erfaringer og opplevelser rundt striden om karikaturtegningene av profeten Muhammed og hvordan kulturprosjektet har utviklet seg. Boken avsluttes med et etterord skrevet under bombingen av Libanon i sommer.

Boken er rikt illustrert med 40 fargefoto, 7 helsides penn - og kulltegninger og mange mindre illustrasjoner.

Les omtale av boken:
VIA MARIS, anmeldelse

132 sider
Pris kr 350
ISBN-13 978-82-303-0687-1
ISBN-10 82-303-0687-7

Utgitt av stiftelsen FORUM for kultur og internasjonalt samarbeid

Spørsmål om boken kan rettes til Forum v/Sophie Rodin
send mail
tlf. 99472042

Illustrasjoner fra boka:
via maris

Libanon
SING AND DANCE AND PLAY ALONG

FORUM for Culture and International Cooperation
CD-BOOKLET.pdf

This cd is a product of a cultural exchange project between Norwegians, Palestinian refugees and Lebanese, run by the foundation Forum for Culture and International Cooperation.

The aim of this project is to promote learning and mental health and to strengthen creativity, identity and life quality of youngsters through art and culture. schools and Palestinian refugee camps in Lebanon as well as their teachers and social workers through courses and pedagogical guidance.

The cd will be part of the educational material for teaching music, and features songs/music from different cultures. The arrangement has been adapted to the target group as part of a pedagogical research project at The Norwegian Academy of Music.

For more information about the Cd contact Petter Barg or Vegar Storsve.

The project is directed at children and youth in Lebanese NGO-supported
SING AND DANCE AND PLAY SAMBALELE

FORUM for Culture and International Cooperation


This cd is a product of a cultural exchange involving Norwegian and Palestinian children and musicians, a project mainly directed at Rashedieh camp in Lebanon and founded and run by the foundation FORUM for Culture and International Cooperation.

The cd will, among other things, be part of the educational material for teaching music in refugee camps in Lebano, and features songs/music from different cultures. The Norwegian songs are translated into English in order to better the command of English language among the children. The songs are recorded both with and without vocals.
Forum for kultur og internasjonalt samarbeid
Postadresse: Drengsrudveien 44 A, 1383 Asker 
Org.nr.: 987 174 005   
  Send mail