logo
Kamelona Design
X-ART
Det treårige X-art-programmet ble startet i 2009, etter at FORUM hadde avholdt workshops i musikk og kunst for vanskeligstilte barn i Libanon i fem år. Disse workshopene ble høyt verdsatt av deltakerne, men på grunn av den geografiske avstanden ble opplæringen sporadisk og nådde få. Vi innså derfor at det ville være mer hensiktsmessig å lære de voksne som hadde den daglige kontakten med deltakerne våre, opp i metodene vi benyttet i workshopene, og det resulterte i X-art-programmet.
Målgruppen var ansatte ved de tre institusjonene vi samarbeidet med i Libanon: National Institution of Social Care & Vocational Training (NISCVT/BAS), The Maarouf Saad Social & Cultural Foundation (MSSCF) og Imam Sadr Foundation (IFS). Disse representerer ulike sekteriske grupperinger i Libanon som ofte har vært i konflikt med hverandre. Å kunne bringe disse sammen i et felles opplæringsprosjekt ga en ekstra dimensjon til prosjektet.
Totalt 46 sosialarbeidere, lærere og førskolelærere deltok. Første året var felles for alle deltakerne, med 60 timer grunnleggende innføring i de aktuelle fagene: kunst (tegning/forming), musikk, dans, litteratur og drama. De to påfølgende årene var det fordypning innenfor ett av to moduler: Musikk, dans og drama eller Kunst, litteratur og drama. Alle som hadde deltatt i det 180 timer lange programmet, fikk et diplom etter hvert fullført år.FORUM
for Culture and International Cooperation
X-ART
The three year-long X-art programme started in 2009. FORUM had then been arranging workshops in music and visual art for deprived children in Lebanon for five years. These workshops had been highly esteemed, but due to the great geographical distance the training had been sporadic and reaching few. This made us realise that training the grown-ups in daily contact with our target children in the methods we applied in our workshops, would be a more fertile approach, and this is how the X-art-programme came about.
The target group was the employees of FORUM's three partner-institutions in Lebanon: National Institution of Social Care & Vocational Training (NISCVT/BAS), The Maarouf Saad Social & Cultural Foundation (MSSCF), and Imam Sadr Foundation (IFS). These institutions represented different sectarian groupings in Lebanon which often have been in conflict with each other. To unite these groupings in a training-programme gave an extra dimension to the project.
In all, 46 social workers, school teachers and kindergarten teachers participated. The first year, the programme was the same for all participants, comprising of 60 hours of elementary introduction to the five subjects: Art (drawing/moulding), Music, Dance, Literature and Drama. The last two years offered more specialization in one of two possible modules: Music, Dance & Drama, and Art, Literature & Drama. Everyone participating in the 180 hour long programme received a diploma at the end of each completed year.


 FORUM for kultur og internasjonalt samarbeid   l   Drengsrudveien 44 A, 1383 Asker   l   Send mail   l   Organisasjonsnummer 987 174 005